Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Hồ Chí Minh

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Sân Bay Quốc Tế Cột 15 Tầng Trệt
2 99 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh

Khu vực Bình Dương

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Vòng Xoay Gò Đậu

Khu vực Đồng Nai

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Bến Xe Biên Hòa
2 Bến Xe Hố Nai

Khu vực Lâm Đồng

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Bến xe Đà Lạt

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Bà Rịa
2 Bến Xe Vũng Tàu